Tethys

04 juni 2009

Flytta

Filed under: Effektivitet — Etiketter: — admin @ 0:12

Flytta ut verksamheten eller outsourca kan vara ett tveeggat svärd för vissa funktioner i ett företag. Att lägga ut hela supportverksamheten till ett låglöneland där personalen bara bristfälligt behärskar svenska eller att de inte har kunskaper lokala förhållanden är inte alltid lyckat.
Exemplet med färdtjänsten visar det.
En del verksamheter däremot kan vara lättare att flytta ut från företag. Verksamheter inom data kan vara lönsamt och frigöra resurser inom företaget till andra funktioner.
Så att använda sig av colocation för data är knappast fullt så riskfullt som färdtjänst.
Om nu det webbhotell man använder sig av är tillräckligt kompetenta vill säga.

Powered by WordPress