Tethys

29 juli 2020

Skulder

Filed under: Arbete — admin @ 13:32

Likvidation innebär att företaget upplöses efter att skulderna har betalats och eventuellt överskott har fördelats mellan ägarna. En frivillig likvidation måste genomföras via en bolagsstämma innan den är registrerad hos Bolagsverket. Obligatorisk likvidation kan äga rum om aktiebolaget inte uppfyller kraven på dem, och det är därefter upp till Bolagsverket eller en allmän domstol att verkställa beslutet. Försäljningen av aktierna är ett sätt att reglera eget intresse i företaget, det är något som äger rum mellan säljaren och köparen, en eller flera och omfattas av bolagsordningen och eventuella aktieägaravtal.

Powered by WordPress