Tethys

18 augusti 2009

Hinna

Filed under: Tid — Etiketter: — admin @ 13:55

med att göra allt man hade tänkt är en konst. För trots att arbetet flyter på blir det aldrig riktigt färdigt. Att kontrollera tiden med en klocka hjälper föga, utan kan i många fall ge upphov till ännu mer stress när man ser tiden flyta fram utan att allt blir färdigt.

Powered by WordPress